Metanol, LiChrosolv®, hypergrade for LC-MS, for HPLC, Supelco®

Leverandør: Merck
Danger


M-Clarity™ quality level = MQ100

1.06035.2500EA 1320 NOK
1.06035.2500 1.06035.9910 1.06035.1000 1.06035.9185
Metanol, LiChrosolv®, hypergrade for LC-MS, for HPLC, Supelco®
Metanol

LiChrosolv® hypergrade is accurately tested for LC-MS suitability, and meet all the requirements of modern LC-MS ionisation methods (ESI / APCI - positive and negative mode).


Thanks to their low level of ionic background and low ion suppression, LiChrosolv® hypergrade solvents provide high reproducibility and high ionisation efficiency. The packaging material has been improved to perfectly meet LC-MS quality requirements.

Formel: CH₃OH
MW: 32,04 g/mol
Kokepunkt: 64,6 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –98 °C
Tetthet: 0,7918 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 11 °C (closed cup)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004595
CAS-nummer: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
FN: 1230
ADR: 3 (6.1),II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Indeks: 13,05984
https://no.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/33/12/733312.jpg

Oppdag den enkle måten å finne kjemiske produkter på

Søk på metode (HPLC, GC, metallspor, XRF osv.), merke (VWRc, Merck, osv.) eller produktkategori (standarder, kromotografi osv.) for å finne kjemikaliene dere trenger

Test selv

Bestill nå

Spesifikasjon Testresultater

Löselighet (20 °C) löslig
Smeltepunkt -98 °C
Molmasse 32.04 g/mol
Kokepunkt 64.5 °C (1013 hPa)
Damptrykk 128 hPa (20 °C)
Flammepunkt 10 °C
Brytningsindeks 1.33
Eksplosjonsgrense 5.5 - 44 %(V)
Densitet 0.792 g/cm3 (20 °C)
pH
Selvantenningstemperatur 455 °C DIN 51794
Viskositet (kinematisk)
Synonymer MeOH, Hydroxymetan, Methylalkohol, Carbinol
Summeformel CH4O
Kjemisk formel CH3OH

Oppdag den enkle måten å finne kjemiske produkter på

Søk på metode (HPLC, GC, metallspor, XRF osv.), merke (VWRc, Merck, osv.) eller produktkategori (standarder, kromotografi osv.) for å finne kjemikaliene dere trenger

Test selv

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Les mer About VWR