Dyrkningsmedier, Chromocult® og Fluorocult®

Leverandør: Merck

1.00850.0500EA 7200 NOK
1.00850.0500 1.04030.0500 1.04038.0500 1.10426.0500 1.10294.0500 1.00950.0500 1.04036.0500 1.10620.0500 1.12588.0500
Dyrkningsmedier, Chromocult® og Fluorocult®
Mikrobiologiske medier Media, dehydrert for mikrobiologi
Kromogene medier gir en metode for rask identifisering av karakteristiske bakterieenzymer. Merck har et stort utvalg av faste og flytende dyrkningsmedier som også gir fluoroskopisk påvisning av E. coli, under varenavnet Fluorocult®. Fluorocult®-dyrkningsmedier har de samme komponentene som standardmediene, i tillegg til substratet MUG. Noen av mediene inneholder også tryptofan som substratet for en mulig indol-reaksjon som en ytterligere bekreftelse på forekomst av E. coli. Fluorocult®-metoden kan gi et positivt resultat i løpet av bare 24-48 timer. Når det gjelder de kromogene mediene, er det mulig med en direkte identifisering ved hjelp av den karakteristiske kolonifargingen på selve dyrkningsmediet uten bruk av flere tilsetningsstoffer. Positive enkeltkolonier kan differensieres, selv ved høye mikrobielle tellinger.

  • Raskere, du sparer 3-4 dager sammenlignet med den tradisjonelle metoden.
  • Rask identifisering med UV-lampe (Fluorocult®) eller på grunn av farge (Chromocult®)
  • Enkel tolkning, det er mulig med visualisering av en hel serie organismer i ulike farger i ett dyrkningsmedium
Bestill nå

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Les mer About VWR