Medier for bruk i mediefyllingstest

Leverandør: VWR, part of Avantor

VWR®
AX0110088EA 18050 NOK
AX0110088 AX0110087 881124ZA AX0110086 AX021416
Medier for bruk i mediefyllingstest
Mikrobiologiske medier Media, preparerte for mikrobiologi Preparert media, flasker
Validering av aseptisk behandling bør omfatte en simuleringstest der det brukes et næringsmedium. Dette kalles mediefyllingstesten eller mediesimuleringstesten. Valg av næringsmedium bør tas på grunnlag av mengden produkt som produseres, og selektivitet, klarhet, konsentrasjon og egnethet for sterilisering av næringsmediet. Prosessimuleringstesten bør være mest mulig lik den rutinemessige aseptiske fremstillingsprosessen og inkludere alle de kritiske påfølgende fremstillingstrinnene. Prosessimuleringstester bør vanligvis gjentas to ganger i året per skift og prosess. Antallet beholdere som brukes til mediefylling, må være tilstrekkelig til å gi en gyldig evaluering. For små batcher bør det brukes minst like mange beholdere til mediefylling som størrelsen på produktbatchen.

  • Bruksklare medier er tidsbesparende
  • Reduserer risikoene forbundet med mediepreparering
  • Garanterer filtrering gjennom en 0,2 µm membran
  • Sterilitet og fertilitet i henhold til internasjonale krav og retningslinjer for validering av mediefylling

Sertifiseringer: I samsvar med BSE/TSE krav.
Bestill nå

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Les mer About VWR