Du søkte etter: Sentrifugefilter


44  treff i ditt søk

SearchResultCount:"44"

Sort Results

Listevisning Easy View (ny)

Vurder dette søkeresultatet

Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: PP. Ideel for konsentrering, rensing og avsalting av peptider, protein, oligonukleotider, DNA og RNA.

Produsent: Pall Laboratory
Beskrivelse: These centrifugal devices can quickly concentrate up to 20 ml of biological sample without valuable sample loss.

Produsent: Pall Laboratory
Beskrivelse: Nøyaktig, raskt utbytte fra konsentrat med mikrolitervolum.

Produsent: Pall Laboratory
Beskrivelse: These devices are used for simple, reliable concentrating and desalting of 50 to 500 μl samples. Select the low protein binding Omega™ membrane for ul...

Produsent: Pall Laboratory
Beskrivelse: Praktisk og pålitelig konsentrering, rensing og diafiltrering av biologiske prøver. Konsentrerer 60 ml prøvevolum til 4 ml på 30 minutter.

Produsent: Pall Laboratory
Beskrivelse: These centrifugal devices are suitable for rapid sample prepration in many applications.

Produsent: Pall Laboratory
Beskrivelse: The Pall Nanosep device for nucleic acid binding (NAB) incorporates a dual layer silica-based quartz glass fiber media to allow for efficient binding ...

Produsent: G-Biosciences
Beskrivelse: These C18 spin columns are ready-to-use micro centrifuge columns for peptide clean up and concentration. The columns consist of porous C18 reverse-pha...

Produsent: Biotium
Beskrivelse: Ultrafiltration can be used to rapidly and easily remove small molecules such as Tris, glycerol and glycine from antibody solutions, or to concentrate...

Produsent: G-Biosciences
Beskrivelse: These disposable spin columns are designed for protein purification. These spin columns are uniquely designed, with a snap off end converting to a clo...

Produsent: Sartorius
Beskrivelse: Filtre, sentrifuge, Vivaspin®, 500, Membran: PES, MWCO: 100 kD, Porestr: — µm

Produsent: Sartorius
Beskrivelse: Filtre, sentrifuge, Vivaspin®, 6, Membran: PES, MWCO: 3 kD, Porestr: — µm

Produsent: Sartorius
Beskrivelse: Vivaspin® Turbo 15 can handle 0,1 to 15 ml sample volume in swing bucket rotors and 11 ml in fixed angle rotors accepting 50 ml centrifuge tubes.

Produsent: Sartorius
Beskrivelse: Vivaspin® Turbo 4 can handle 0,04 to 4 ml sample volume in swing-out and fixed angle rotors accepting 15 ml centrifuge tubes.

Produsent: Sartorius
Beskrivelse: For prøver på opptil 2 ml, membran: regenerert cellulose, Hydrosart®. Vivacon® 2-sentrifugekonsentratorene er utformet for DNA-konsentrering, buf...

Produsent: Sartorius
Beskrivelse: For 0,1 to 1000 ml, Hydrosart® membrane. Vivaflow 50R is a ready to use and reusable laboratory crossflow cassette for applications like cell culture ...

Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 44
no targeter for Bottom