Du søkte etter: Top sellers


85  treff i ditt søk

SearchResultCount:"85"

Sort Results

Listevisning Easy View (ny)

Vurder dette søkeresultatet

Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Dietylenglykolmonobutyleter ≥98%, TECHNICAL
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Conical bottom centrifuge tubes are made from high grade, gamma resistant polypropylene.

Tilbud

Revolutionary 9 Minute Plasmid Purification

Introducing Omega Bio-tek’s E.Z.N.A.® FastFilter Plasmid DNA mini kit. Isolate high quality plasmid DNA utilising an innovative lysate clearance column

GET YOUR DNA FASTER!

Omega Bio-tek

Discover more
Artikkenummer: (24043.294)
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: 2-Etoksyetanol ≥99%, TECHNICAL
UOM: 1 * 1 L

HMS Sertifikater


Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Isooktan ≥98%, TECHNICAL
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Dietyleter stabilised, TECHNICAL, rectified
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Heksan (blanding av isomerer), TECHNICAL
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Diklormetan ≥99% stabilised, GPR RECTAPUR®

HMS Sertifikater Tilbud

Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: 4-Metyl-2-pentanon ≥97%, TECHNICAL
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: PS funnel and collection reservoir. Systems for vacuum filtration of aqueous solutions including cell culture media, buffers or other biological fluid...

Tilbud

Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Metanol ≥99.5%, GPR RECTAPUR®

HMS Sertifikater Tilbud

Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Aceton ≥99%, TECHNICAL
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Tetrakloretylen ≥98%, TECHNICAL
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Etanol, GPR RECTAPUR®

HMS Sertifikater Tilbud

Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Cleaning via ultrasound has been one of the most effective methods of freeing parts with complex geometry, such as fins, under cuts, bore holes or poc...

Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: 100% høy klarhet polystyren, graderte, sterile

Sertifikater Tilbud

Artikkenummer: (20804.366)
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Benzylalkohol ≥97%, TECHNICAL
UOM: 1 * 5 L

HMS Sertifikater


Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 85
no targeter for Bottom